Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
ексклюзивно в АТБ

Офіційні правила

Акції з умовною назвою «Святкуй весну з НЕСКАФЕ® ГОЛД»
(надалі – «Правила»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Святкуй весну з НЕСКАФЕ® ГОЛД» (надалі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»; код ЄДРПОУ: 32531437 (надалі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, (надалі – «Виконавець»).

1.3. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліднайн», Україна, 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40-а (надалі – «Технічний партнер»).

1.4. Акція проводиться в мережі магазинів ТОВ «АТБ-маркет» на території України, крім Автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин «02» березня 2020 року до «23» годин «59» хвилин 29 березня 2020 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній день реєстрації Учасників в Акції– «29» березня 2020 року.

1.6. Продукція, що бере участь у рекламній Акції (надалi – «Акційна продукція» або «Продукція»):

скляна упаковка кави 100% натуральної розчинної сублімованої з додаванням кави натуральної смаженої меленої «Нескафе® Голд» масою 190 г.

скляна упаковка кави 100% натуральної розчинної сублімованої «Нескафе® Голд Оріджинс Суматра», моносорт масою 100 г.

1.7. З Правилами Акції можна ознайомитись за адресою www.promo.nescafe.ua. або за номером телефону гарячої лінії, що вказаний у п. 3.3. цих Правил.

1.8. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («02» березня 2020 року) виповнилося 16 років, які постійно проживають на території України, протягом строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, коректно виконають дії, передбачені п.3.6. цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – «Учасник Акції», «Учасник»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

- працівники Організатора/Виконавця / Технічного партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

дотримуватися Правил користування Сайтом www.promo.nescafe.ua;

вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки на Сайті та/або вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

2.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

2.13. Власником всіх переданих Учасниками Акції персональних даних Учасників Акції, в період проведення Акції, є Виконавець Акції (Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка»). По закінченню Акції всі права на передані Учасниками Акції персональними даними Учасників Акції Виконавець передає Замовнику Акції (Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна»)

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Офіційний сайт Акції: www.promo.nescafe.ua (надалі – «Сайт»).

3.2. Гаряча лінія – це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості власних проведених реєстрацій, кількості розіграних або доступних для розіграшу Заохочень Акції, причин відмови у видачі Заохочень, результатів розіграшу тощо.

Гаряча лінія працює протягом всього періоду проведення Акції щодня, згідно наступного графіку роботи: пн-пт 08:30 – 21:00, сб-нд 09:00 – 18:00.

3.3. Телефон гарячої лінії: 0-800-50-09-50 (надалі – «гаряча лінія»).

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України – безкоштовні.

3.4. Короткий номер 5585 (надалі – «короткий номер») – номер мережі Технічного партнера Акції (п. 1.3. цих Правил), доступний для використання всіма абонентами національних GSM-операторів з метою участі в Акції.

Вартість 1 SMS-повідомлення на короткий номер 5585 становить:

Для абонентів ПрАТ «Київстар» - 1 грн.;

Для абонентів ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 1 грн.;

Для абонентів ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ «Vodafone») – 1 грн.;

Тарифи вказані у гривнях з урахуванням усіх податків.

Послуга дійсна тільки для повнолітніх абонентів. Вартість 1 SMS-повідомлення на короткий номер 5585 для абонентів інших операторів мобільного зв’язку встановлюється за стандартними тарифами такого мобільного оператора на SMS-повідомлення.

Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за зміну тарифних планів операторів мобільного зв’язку України та як наслідок зміну вартості надсилання SMS-повідомлень на короткий номер 5585, яка сталася не з вини Організатора або Виконавця. Організатор та Виконавець не відстежують та не зобов’язані попереджувати Учасників Акції про зміну вартості надсилання SMS-повідомлень на короткий номер 5585 яка сталася не з вини Організатора або Виконавця.

3.5. Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість упаковок Акційної продукції.

3.6. Один чек, незалежно від кількості придбаної Акційної продукції, вказаної в ньому, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз, повторна реєстрація одного і того ж самого чеку, з одного того самого або інших номерів мобільного телефону, забороняється, та не надає права на отримання Заохочень Акції.

3.7. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції придбати 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.6. цих Правил) в мережі магазинів “АТБ”, згідно п. 1.4. цих Правил, щонайменше 1 (один) раз пройти реєстрацію, відправивши СМС-повідомлення зі словом «NESCAFE» на короткий номер 5585, або зареєструвавши один унікальний фіскальний чек на Офіційному сайті Акції, який вказано в п. 3.1. цих Правил.

Учасник зобов’язаний зберегти оригінал фіскального чека, що підтверджує придбання Акційної продукції в період проведення Акції, до закінчення Акції! Дата чеку на купівлю Акційної продукції повинна бути в період з «02» березня 2020 року по «29» березня 2020 року включно.

3.8. Для реєстрації фіскального чеку на офіційному Сайті (п. 3.1. цих Правил) Учаснику необхідно:

3.8.1. Зайти на Сайт, шляхом вводу в поле програми – браузера адреси Сайту www.promo.nescafe.ua;

3.8.2. Перейти на сторінку реєстрації в Акції шляхом вибору вікна «Зареєструвати чек» на Офіційному сайті Акції;

3.8.3. Заповнити інформацію в наступних полях:

Обов’язкові до заповнення, та позначені «*»

Поле : ПІБ;

Поле : Номер мобільного телефону;

Поле : Номер Унікального чеку*;

Поле: Дата покупки;

Поле: Час покупки;

* Унікальний фіскальний чек – фіскальний чек (далі по тексту «Чек»), що видається касовим апаратом магазину роздрібної мережі, який містить номер Чеку та засвідчує придбання Продукції протягом Періоду проведення Акції у вказаному магазині. У Акції приймають участь Чеки, що засвідчують придбання 1 (однієї) або більше Акційної Продукції згідно п. 1.6 цих Правил, протягом Періоду проведення Акції в мережі магазинів “АТБ”, згідно п. 1.4. цих Правил.

3.8.4. Ввести «код з картинки» – символи із зображення, що знаходиться нижче полів для вводу даних, для підтвердження факту реєстрації людиною, а не автоматизованими засобами вводу даних. Натиснути на кнопку «Зареєструвати», після чого:

А. у разі успішної реєстрації на екран буде виведено повідомлення про успішну реєстрацію в Акції;

Б. у разі некоректного заповнення полів на екран буде виведено повідомлення про некоректну введену інформацію. В такому випадку Учаснику необхідно коректно ввести інформацію і повторно натиснути на кнопку «Зареєструвати».

3.9. Реєстрація на Сайті є одноразовою, тому, у разі повторного придбання Учасником Акції Акційної Продукції, вказаної в п. 1.6. цих Правил, протягом Періоду проведення Акції, для кожної наступної участі у Акції, Учаснику Акції необхідно повторно виконати усі дії, вказані у п. 3.5. цих Правил.

3.10. Для реєстрації шляхом відправлення SMS-повідомлення на короткий номер 5585 необхідно направити на зазначений номер SMS-повідомлення, у якому буде вказане слово «NESCAFE». Після відправки на короткий номер SMS-повідомлення зі словом «NESCAFE», Учасник Акції отримує у відповідь вхідне SMS-повідомлення із підтвердженням успішної реєстрації.

3.11. При реєстрації в Акції за допомогою SMS-повідомлень, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає номер мобільного телефону, з якого було надіслано вихідне SMS-повідомлення зі словом «NESCAFE». При реєстрації в Акції через Офіційний Сайт, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає мобільний номер, введений ним при реєстрації на Сайті та ip-адреса.

3.12. Учасник Акції може відправити в одному SMS-повідомленні тільки одне слово «NESCAFE». Інші символи (крім символів, з яких складається слово «NESCAFE») в SMS-повідомлення Учасником не вписуються. У випадку, якщо Учасник не дотримається вимог, викладених в цьому пункті, його реєстрація НЕ відбудеться.

3.13. У випадку, якщо Учасник надсилає СМС-повідомлення з різних мобільних номерів або реєструє Унікальні фіскальні чеки на Сайті, вказуючи при цьому різні мобільні номери, загальна кількість реєстрацій обліковується за кожним мобільним номером окремо.

3.14. Всі реєстрації в Акції мають бути підтверджені наявними оригіналами Чеків, що підтверджують придбання Учасником Акційної продукції в період Акції, та відповідати інформації вказаній Учасником Акції при реєстрації того чи іншого Чеку на Офіційному сайті Акції протягом Періоду проведення Акції.

3.15. Організатор/Виконавець/Технічний Партнер Акції у будь – який момент може запросити у кожного Учасника Акції оригінал Чеку.

3.16. Факт успішної реєстрації Учасником підтверджує його згоду з умовами цих Правил.

3.17. Протягом однієї доби Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси може зареєструватись для участі в Акції не більше 3 (трьох) разів, відправивши СМС-повідомлення зі словом «NESCAFE» на короткий номер 5585, або зареєструвавшись на офіційному Сайті Акції. Подальша реєстрація з даного мобільного номеру/ ip-адреси неможлива, про що Учаснику буде відправлено відповідне СМС-повідомлення, або повідомлено в інтерактивному режимі (у випадку реєстрації на офіційному Сайті Акції). Провести наступні реєстрація можна наступної доби, або ж зареєструватись за допомогою іншого мобільного номеру, або ip-адреси.

3.18. У випадку, якщо Учасником за весь період проведення Акції було проведено 30 (тридцять) реєстрацій з одного мобільного номеру, або однієї ip-адреси, то подальша реєстрація з використанням такого мобільного номеру, або такої ip-адреси стає неможливою (номер/ip-адреса Учасника блокується). Розблокування номеру/ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном Гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз. У випадку, якщо Учасник двічі допустив порушення, передбачені п. 3.18. цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адрес не допускається.

3.19. У випадку, якщо Організатор/Виконавець/Технічний партнер запідозрять Учасника в шахрайських діях, Організатор/Виконавець/Технічний партнер можуть заблокувати номер мобільного телефону/ ip-адресу в односторонньому порядку. Розблокування номеру/ ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз протягом строку проведення Акції. У випадку, якщо Учасник двічі був запідозрений в порушеннях, передбачених цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адреси не допускається.

3.20. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті, чи за допомогою SMS-повідомлень.

3.21. Організатор Акції залишає за собою право блокувати номер мобільного телефону/ ip-адресу в односторонньому порядку, без надання додаткових пояснень Учасникам Акції.

3.22. Незнання офіційних Правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

3.23. Для можливості отримання Заохочень Акції, Учаснику необхідно зберегти оригінал Чеку, який був визначений переможним.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

4.1.1. Гарантованих ЩОГОДИННИХ ЗАОХОЧЕНЬ Акції: Тревел Чашка (Термо Чашка НЕСКАФЕ ГОЛД Пластик 350мл), надалі за текстом «Тревел Чашка». Щогодини в часовий період з 08:00:00 до 21:59:59 кожного Акційного дня, протягом строку проведення Акції визначаються 25 (Двадцять п’ять) Гарантованих Щогодинних Заохочень Акції.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Гарантованих ЩОГОДИННИХ ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 9800 шт. (Дев'ять тисяч вісімсот) на весь період проведення Акції.

4.1.2. Щотижневих ЗАОХОЧЕННЬ Акції: Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64Gb Gold Щотижня протягом строку проведення Акції розігрується по 5 (п’ять) Щотижневих Заохочень Акції.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих Заохочень Акції: 20 (Двадцять) заохочень;

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 9 820 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять) шт.

Гарантовані Заохочення та Щотижневі Заохочення в подальшому разом іменуються – «Заохочення». Учасники Акції які набули право на будь-яке Заохочення Акції далі іменуються Переможцями.

4.2. Право на отримання Заохочень Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Заохочень в Акції здійснюється Виконавцем Акції, відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заміна ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Заохочень рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, передбачених пп. 4.1.3. Правил.

4.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити до Акції додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 6 цих Правил.

4.7. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень, вказаних у рекламних матеріалах Акції.

4.8. Відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються в якості Заохочень рекламної Акції, несуть їх виробники або постачальники.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1 Порядок визначення осіб, що набувають права на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції.

5.1.1. Право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції гарантовано отримує перші 25 (Двадцять п’ять) унікальних Учасників Акції, з унікальним номером мобільного телефону, які коректно пройшли реєстрацію, як це визначено в п. 3. цих Правил, в кожну годину кожної поточної доби строку проведення Акції в часовий період з 08:00:00 по 21:59:59 включно.

5.1.2. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону може набути право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції лише 1 (один) раз та отримати лише 1 (одне) Гарантоване Щогодинне Заохочення за весь період Акції.

5.1.3. Кожна унікальна реєстрація, що стала виграшною в визначенні Учасників, що набувають право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції, також приймає участь у визначенні осіб, що здобули право на отримання Щотижневих Заохочень, що відповідає Акційному тижню реєстрації такого Чеку і проведення такого розіграшу та за умови виконання всіх Правил для участі в даному розіграші. Кожна унікальна реєстрація Учасника, що вже брала участь в визначенні учасників, що здобувають право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення, в наступних щогодинних визначеннях Учасників, що здобувають право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення, участі не приймає.

5.1.4. Вперше визначення Учасника, що набуває право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції відбудеться 02 березня 2020 року з 08:00:00.

Визначення осіб, що набувають право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції відбувається кожну годину в часовий період з 08:00:00 по 21:59:59 включно кожного Акційного дня в період проведення Акції.

Останнє визначення Учасника, що набуває право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції відбудеться 29 березня 2020 року до 21:59:59.

5.1.5. У випадку, якщо за наслідками щогодинного визначення переможців гарантованого Щогодинного Заохочення не було визначено жодного Учасника, який набув право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення, через не виконання жодним з Учасників Акції обов’язкових умов для отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення, то такі Гарантовані Щогодинні Заохочення в подальших визначеннях Учасників, які набувають право на отримання такого Заохочення, участь не приймають.

5.1.6. Після визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Гарантованого Щогодинного Заохочення Акції, протягом 10 (десяти) робочих днів з цим Учасником намагається зв’язатись оператор Гарячої Лінії Акції за номером мобільного телефону, за допомогою якого було проведено реєстрацію. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати оператору Гарячої Лінії наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) повну фактичну адресу проживання.

Крім того, Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення, повідомляється про необхідність надсилання протягом 5 (п'яти) календарних днів Виконавцю Акції на адресу електронної пошти: office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- електронне зображення унікального Чеку , що засвідчують придбання Акційної Продукції, перелік якої визначено в п. 1.6 даних Правил, протягом Періоду проведення Акції в мережі магазинів “АТБ”, згідно п. 1.4. даних Правил.

Учасник, який відмовиться надати представнику Організатора/Виконавця Акції інформацію зазначену у цьому пункті, вважається таким, що добровільно відмовився від Гарантованого Щогодинного Заохочення.

Гарантовані Щогодинні Заохочення Акції будуть доставлені Учасникам Акції, які виконали всі умови цих Правил та отримали право на відповідне Заохочення Акції, за узгодженими адресами, вказаними Учасниками Акції в телефонному режимі оператору Гарячої Лінії. Належні Учасникам Акції Гарантовані Щогодинні Заохочення будуть відправлені службою поштового зв’язку «Укрпошта», на фактичну адресу проживання, яке було вказано таким Учасникам Акції.

5.1.7. У разі виявлення учасником пошкодження Гарантованого Щогодинного Заохочення (п. 4.1.1. цих Правил), під час доставки службою поштового зв’язку «Укрпошта», такому учаснику необхідно звернутись за телефоном Гарячої лінії (п. 3.2. цих Правил), та повідомити оператору Гарячої лінії про виявлення пошкодження, після чого здійснити зворотну відправку даного Гарантованого Щогодинного Заохочення на адресу відправника, надану оператором Гарячої лінії. Зворотна відправка здійснюється за рахунок Виконавця Акції. Після отримання Виконавцем Акції пошкодженого Гарантованого Щогодинного Заохочення Виконавець здійснить заміну та відправку даного Заохочення.

5.1.8. Доставка Гарантованих Щогодинних Заохочень Акції Учасникам здійснюється протягом 60 (шістдесяти) робочих днів після отримання Виконавцем/Організатором всієї необхідної інформації, зазначеної в п. 5.1.6. цих Правил.

Вартість послуг з доставки Гарантованих Щогодинних Заохочень Акції сплачує Виконавець Акції.

5.1.9. Доставка Гарантованих Щогодинних Заохочень Акції здійснюється виключно в межах території України (окрім території проведення ООС та АР Крим).

5.2. ЩОТИЖНЕВІ ЗАОХОЧЕННЯ.

5.2.1. Для участі у Щотижневому Розіграші Щотижневого Заохочення Акції кожен Учасник Акції повинен пройти успішно реєстрацію, відправивши СМС-повідомлення зі словом «NESCAFE» на короткий номер 5585 або зареєструвавши один унікальний фіскальний чек на Офіційному сайті Акції, як це вказано в п. 3.6., щонайменше 1 (один) раз і більше.

5.2.2. Визначення Щотижневих Переможців Акції , що здобули право на отримання Щотижневого Заохочення Акції відбувається шляхом проведення відповідного розіграшу Щотижневого Заохочень Акції, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:

1-й розіграш Щотижневих Заохочень Акції, в якому буде визначено 5 (п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, буде проведено 11 березня 2020 року о 17:00 годині, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, в період з 00:00:00 годин 02 березня 2020 року по 23:59:59 годин 08 березня 2020 року;

2-й розіграш Щотижневих Заохочень Акції, в якому буде визначено 5 (п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, буде проведено 18 березня 2020 року о 17:00 годині, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, в період з 00:00:00 годин 09 березня 2020 року по 23:59:59 годин 15 березня 2020 року;

3-й розіграш Щотижневих Заохочень Акції, в якому буде визначено 5 (п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, буде проведено 25 березня 2020 року о 17:00 годині, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, в період з 00:00:00 годин 16 березня 2020 року по 23:59:59 годин 22 березня 2020 року;

4-й розіграш Щотижневих Заохочень Акції, в якому буде визначено 5 (п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, буде проведено 01 квітня 2020 року о 17:00 годині, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2.1. цих Правил, в період з 00:00:00 годин 23 березня 2020 року по 23:59:59 годин 29 березня 2020 року.

5.2.3. Результати Щотижневих Розіграшів фіксуються у Протоколі визначення Переможців Акції, який складається в присутності нотаріуса та підписується трьома членами незалежної комісії – представником Організатора, представником Виконавця, представником Технічного партнера Акції, підписи яких засвідчуються нотаріально.

Результати, зафіксовані у Протоколі є остаточними і не підлягають оскарженню чи перегляду.

5.2.4. Після визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, протягом 72 годин з цим Учасником зв’язується представник Виконавця Акції за номером мобільного телефону, за допомогою якого було проведене реєстрацію. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати представнику Виконавця Акції наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) День, місяць, рік народження;

3) повну фактичну адресу проживання.

Крім того, Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення, повідомляється про необхідність надсилання протягом 5 (п'яти) календарних днів Виконавцю Акції на адресу електронної пошти: office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, або копію (скан-копію) ID картка з обох боків, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру України (у випадку, якщо Учасник Акції в якості документа, який засвідчує особу Учасника Акції, надає копію (скан-копію) ID-картки);

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

- електронне зображення унікального Чеку, що засвідчує придбання Акційної Продукції, перелік якої визначено в п. 1.6 даних Правил, протягом Періоду проведення Акції в мережі магазинів “АТБ”, згідно п. 1.4. даних Правил.

Учасник, який отримав право на одержання Щотижневого Заохочення Акції, повинен надіслати зазначені копії документів протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту, коли відбулася його розмова з представником Виконавця Акції.

У випадку ненадання Учасником Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Щотижневого Заохочення. В такому випадку право на отримання Щотижневого Заохочення набуває Учасник, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого Розіграшу. 

5.2.5. Вручення Щотижневих Заохочень здійснюється шляхом кур’єрської доставки персонально Учаснику Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення, протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів після отримання Виконавцем/Організатором копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.2.4.

5.2.6. За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») із 10 (десяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Щотижневого Заохочення Акції. У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.2.4 та п. 5.2.7. цих Правил, право на отримання Щотижневого Заохочення Акції набуває Учасник, що є на першому місці в Резервному списку Резервних Переможців, а у випадку, якщо і відносно цього Учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу друге місце в Резервному списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання Щотижневого Заохочення Акції Організатор вирішує долю такого Заохочення на власний розсуд.

5.2.7. Кожен Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси та за допомогою одних унікальних документів, вказаних в п. 5.2.4. цих Правил (Серія, номер паспорту/ ID-картки , реєстраційного номера облікової картки платника податків) може набути право на отримання Щотижневого Заохочення Акції лише 1 (один) раз та отримати лише 1 (одне) Щотижневе Заохочення Акції

У випадку, якщо Учасник за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси більше 1 (одного) разу стане переможцем Щотижневого Розіграшу, або після надсилання копій своїх документів буде виявлено, що Учасник більше 1 (одного) разу став переможцем Щотижневого Розіграшу за допомогою одних й тих самих документів, вказаних в п. 5.2.4. цих Правил (Серії, номеру паспорту/ ID-картки, Ідентифікаційного номера облікової картки платника податків), більше 1 (одного) разу стане переможцем Щотижневого Розіграшу, то він не набуває права на отримання ще одного Щотижневого Заохочення. В такому випадку право на отримання Щотижневого Заохочення набуває Учасник, що був другим в Резервному списку згідно п. 5.2.6., сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого Розіграшу.

5.2.8. Визначення переможців Щотижневого Розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону) Учасників Акції та кількість пройдених реєстрацій за відповідний період.

5.2.9. У випадку якщо, жоден Учасник не набув право на отримання Щотижневого Заохочення Акції то таке Щотижневе Заохочення Акції вважається незатребуваним і не приймає участі у подальшому розіграші.

5.2.10. Учасники Акції, які набули право на отримання одного Щотижневого Заохочень Акції, передбачених п.4.1.2. цих Правил, повідомляються про перемогу шляхом надсилання SMS-повідомлень на номери, з яких Учасниками були надіслані SMS-повідомлення зі словом «NESCAFE», а у випадку, якщо реєстрація здійснювалась Учасниками на Сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил,– повідомлення таких Учасників про перемогу відбувається за мобільними номерами, які були вказані Учасниками при реєстрації на Сайті, протягом 24 годин після визначення цього Учасника таким, що отримав право на одне із Заохочень.

5.3. Всі результати Акції будуть опубліковані на офіційному сайті Акції www.promo.nescafe.ua (п. 3.1. цих Правил), в розділі «Переможці».

5.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом строку проведення Акції, та протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення Акції. Якщо Оператор гарячої лінії не зможе протягом 3 (трьох) робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, якого було визначено як такого, що має право на одне з Заохочень Акції, Організатор вирішує долю такого Заохочення на власний розсуд.

5.5. Право на отримання Заохочення Акції не може бути передано Учасником Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ЗАОХОЧЕНЬ Акції, можуть отримати їх виключно особисто. Отримання ЗАОХОЧЕНЬ Акції через представника забороняється.

5.6. Учасники, які здобули право на отримання Заохочень Акції, та надали Організатору/Виконавцю Акції документи, передбачені п 5.1.6. та 5.2.4. цих Правил, для отримання належного їм Заохочення повинні:

- при врученні Заохочення, підписати документи, необхідні для отримання Заохочення (договори дарування, акти, тощо);

- на вимогу Організатора надати оригінал Унікального чеку, що став виграшним.

5.7. Організатор має повне право відмовити в отриманні Гарантованих Щогодинних/ Щотижневих Заохочень Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцем/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у шахрайських діях (некоректна інформація, вказана при реєстрації на Сайті Акції, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо). 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на Сайті www.promo.nescafe.ua протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном Гарячої лінії 0-800-50-09-50 протягом усього періоду проведення рекламної Акції. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України – безкоштовні.

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень рекламної Акції. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних Заохочень. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу Операторів мобільного зв’язку, служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників ТОВ «Укрпошта» та/або співробітників будь-яких інших підприємств/банківських установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Заохочень в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення Акції.

7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. В разі, якщо Учасник проводить реєстрацію за допомогою Сайту www.promo.nescafe.ua, факт проведення Учасником 1 (однієї) і більше реєстрацій розцінюється як згода такого Учасника на обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання SMS-повідомлень, зміст яких пов'язаний із участю в Акції.

8.2. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.3. Організатор, Виконавець, Технічний партнер не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем/Організатором Акції.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.6. Виконавець/Організатор не несе відповідальності за використання Заохочень Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.7. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Заохочень Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення Акції. 

8.8. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.9. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Заохочень Акції Учасникам у випадку, якщо такий Учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.10. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників в період проведення Акції.

8.12. У випадку, якщо у Учасника або споживача Продукції, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру (наприклад , не вдалося провести ту чи іншу реєстрацію) він, обов’язково, повинен звернутися по заявленому питанню за телефоном гарячої лінії, але виключно в період проведення Акції. Якщо, Учасник або споживач Продукції не звернувся з відповідними питанням в період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за не вирішення даних скарг, Учасник або споживач Продукції, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця.

8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання Заохочень Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.

8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

8.15. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Залишились ще питання?